Daarnaast kunnen we u helpen met het administratief

– Vervaardigen van salarisstroken en overzichten

– Het bewaken van (collectieve) salarisverhogingen

– Verwerken van personeelsmutaties

– Uitvoering werknemersverzekeringen

– Toepassen afdracht verminderingen en andere fiscaal toelaatbare regelingen

– Opstellen jaaropgaven werknemers en jaarrapportages voor overige instellingen

Daarnaast kunnen we u helpen met het administratief afwikkelen van

arbeidsgeschillen, ontslagprocedures, afvloeiingsregelingen en

arbeidsongeschiktheidsmeldingen.

– (Laten) opstellen, beheren en aanpassen van arbeidsovereenkomsten

afwikkelen van arbeidsgeschillen, ontslagprocedures,

PERSONEEL

afvloeiingsregelingen en arbeidsongeschiktheidsmeldingen.

Financieel coach
fiscaal-coach
Personeel Coach
medisch