PERSONEEL

– Vervaardigen van salarisstroken en overzichten
– Het bewaken van (collectieve) salarisverhogingen
– Verwerken van personeelsmutaties
– Uitvoering werknemersverzekeringen
– Verzorgen van loonaangiften
– Toepassen afdracht verminderingen en andere fiscaal toelaatbare regelingen
– Opstellen jaaropgaven werknemers en jaarrapportages voor overige instellingen
– (Laten) opstellen, beheren en aanpassen van arbeidsovereenkomsten

Daarnaast helpen we u met het administratief afwikkelen van arbeidsgeschillen, ontslagprocedures, afvloeiingsregelingen en arbeidsongeschiktheidsmeldingen.